1397/06/25
دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشكي
1

دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشكي

 

 
پروندهپزشكيمهمترينابزارذخيرهوبازيابياطلاعات،تحليلمراقبتهايبهداشتيودرماني،وابزاريارزشمنددرفراهم نمودن مراقبت با كيفيت جهت پيشگيري، تشخيص، درمان و ارتقاء سلامت بيمار مي باشد. هدف اصلي حفظ و نگهداري پرونده پزشكي؛ ارائه اطلاعات كامل، معتبر، مناسب، كافي و به موقع براي كليه ذينفعان اعم از ارايه كننده و گيرنده خدمت، سازمانهاي بيمه گر و نهادهاي قانوني مي باشد.

تعيين سطح دسترسي و مقررات واگذاري اطلاعات بيماران يكي از جنبه هاي قانوني مهم مربوط به پرونده پزشكي

مي باشد. نداشتن رويه مكتوب، منظم و يكسان باعث شده بيمارستانها در بسياري از موارد عملكرد سليقه اي و گاها متفاوت

داشته باشند.

بخش مديريت آمار و اطلاعات درمان در هر بيمارستان، مسئول حفظ اطلاعات كاغذي و الكترونيكي بيمار از دسترسي هاي غيرمجاز بوده و بايستي سياست ها و رويه هاي مشخصي كه با ماموريت بيمارستان و استاندارد هاي حرفه اي در اين زمينه مطابقت داشته باشد اتخاذ نمايد، اين بخش مسئول سازماندهي، نگهداري و توزيع اطلاعات؛ و نيز ضامن ايمني، يكپارچگي و دسترسي به اطلاعات مي باشد. گروه مديريت آمار و اطلاعات درمان وزارت بهداشت در راستاي اين رسالت، اقدام به بازنگري دستورالعمل هاي موجود در اين زمينه، و اخذ نظرات مراجع قانوني از قبيل سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور و دفتر حقوقي وزارت بهداشت؛ و تنظيم دستورالعمل حاضر در سه بخش و ده ماده نموده است. اين دستورالعمل در برگيرنده ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارايه پرونده و اطلاعات پزشكي بيمار به مراجع درخواست كننده دروني و بيروني بيمارستان مي باشد .

رعايت آن پس از ابلاغ الزامي بوده و دستورالعمل هاي قبلي كان لم يكن )ملغي( اعلام مي گردد.

بيمارستان يا مركز درماني در راستاي حفظ محرمانگي و رعايت حقوق بيمار بايد فرآيندي اتخاذ نمايد تا كارشناسان

بخش مديريت آمار و اطلاعات درمان، موظف به نظارت بر حسن انجام و رعايت اين دستورالعمل باشند. لازم به ذكر است در

صورت عدم رعايت مفاد دستورالعمل و شكايت بيمار مسئوليت پاسخگويي و تبعات قانوني آن بر عهده بيمارستان يا مركز درماني مربوطه خواهد بود.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal