1397/06/25
استانداردهاي مدارك پزشكي
1

دنياي امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات مي نامند و امروزه قدرت برتر جهاني در دست

توليدكنندگان اطلاعات و سيستم هاي منسجم و متراكم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است، اصطلاع

انفجار دانش نامي آشنا براي بشر قرن بيستم بوده و اعجاز كامپيوتر در خدمت علوم بهداشتي گامهاي

متردد بشريت را استوار نموده و راه پرپيچ و خم دانش را هموار مي كند، سرعت پيشرفتهاي علوم

بهداشتي آنچنان رو به تزايد است كه فاصله ميان كشورهاي مترقي و در حال توسعه را با شگفتي افزون

مي كند و در جهان اينچنين متحول كنوني هر اقدامي در جهت كاستن اين خلاء روزافزون بخصوص در

رده هاي كاربردي و عملكردهاي علوم بهداشتي از جمله مدارك پزشكي حائز اهميت فراوان است.

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت

كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي

اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و

بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1- به عنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

2- به عنوان ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم

مي باشند.

3- جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

4- به عنوان اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

5- جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

6- جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

7- آموزش و پژوهش.

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات

آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت

استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

- ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

- داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

- گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي بيماران به منظور يافتن پرونده هاي پزشكي در

مراجعات مكرر.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي جراحي و بيماري ها به منظور كمك در امر

تحقيقات و پژوهش.

- تهيه خلاصه پرونده پزشكي به منظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

- ارزشيابي خدمات ارائه شده به بيمار توسط بيمارستان.

- كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات

بخشها و ...

تحقق اهداف مذكور بدون يك مديريت مؤثر و كارا و استانداردهاي شناخته شده جهاني و كشوري

اگر غير ممكن نباشد، اما بسيار دشوار خواهد بود. مجموعه تهيه شده چكيده اي از استانداردهاي اوليه

اساسي بخش مدارك پزشكي مي باشد. انشاا... با همكاري و تعامل همه دست اندركاران مدارك پزشكي

بتوانيم به اين استانداردها دست يابيم.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal