۱۳۹۶ يکشنبه ۶ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسیارتباط با ما


 
خراسان جنوبی-بشرویه-بلوارجهاد-بیمارستان شفا
شماره تماس : 32776001-3 

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس  
پست الکترونيک    
توجه: در صورت عدم صحت آدرس پست الکترونیک نامه شما ارسال نخواهد شد.
موضوع
توضيحات
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
خراسان جنوبی- بشرویه
تلفن:     دورنگار:       کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
بيمارستان شفا
واحد های اداری
درمانی-پاراکلینیک
بخش هاي درماني بخش های پارکلینیک
ارباب رجوع
Powered by DorsaPortal